TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik 

Turizm Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği  

Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi 2003/2 

Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi

Kültür Ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesi 

Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

Kültür Müdürlüklerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Kültür Müdürlüklerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Esaslar 
Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi 

Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği (Mülga) 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği