TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türkiye Kültür Yolu Festivali İş Ve İşlemlerine Dair Usul Ve Esaslar


      Bakanlık Makamının 01.04.2024 tarih ve 4951174 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. 


           Mevzuat metnine ulaşmak için tıklayınız.
          *Bakanlık Makamının 12.03.2024 tarih ve 4856430 sayılı Olur'u.