TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2009/15764

             Ekli listede belirtilen ve sınırları krokilerde gösterilen alanların, turizm merkezi olarak ilanı; Kültür ve Turizm Bakanlığının 6/10/2009 tarihli ve 189834 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                             Abdullah GÜL
                                                                                         
 CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

           H. YAZICI                                   F. N. ÖZAK                         M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

        M. V. GÖNÜL                                 B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

         M. M. EKER                                  Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                               E. GÜNAY                                                                                         T. YILDIZ

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                                     Çevre ve Orman Bakanı V.

17/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15764 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

             1 - İzmir Alaçatı Çakabey Turizm Merkezi

             2 - İzmir Alaçatı Yumru Koyu Turizm Merkezi

             3 - İzmir Alaçatı Güvercinlik Turizm Merkezi

             4 - İzmir Çeşme Şifne Turizm Merkezi

 

Ekler için tıklayınız.