TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince yürütülen işlemlere ilişkin yönerge gözden geçirilerek Bakanlık Makamının 28.07.2010 tarih ve 161383 sayılı Olurlarıyla yeniden yürürlüğe girmiştir.

Yönerge için tıklayınız.