TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi

24/07/2018 tarih ve E.622818 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir. 

(31/08/2018 tarih ve E.703942 sayılı ile; 31/05/2019 tarİh ve E.442489 sayılı Makam Olurları ile uygun görülen değişiklikler eklenmiştir.)

(15/11/2019 tarih ve E.938416 sayılı Makam Olurları ile uygun görülen değişiklikler eklenmiştir.) 


      İmza Yetkileri Yönergesi (15/11/2019 tarihli değişiklikler işlenmiştir.