TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


779 nolu ilke kararı (52 nolu ilke kararı ile iptal edilmiştir.)

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi      : 86    06.01.2011                                                              Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          : 779   06.01.2011                                                               ANKARA

İLKE KARARI

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ TESCİL KARARLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulları tarafından "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmiş olan taşınmazlara ilişkin alınan tescil kararlarının yeniden görüşülmesine ilişkin yapılan başvuruların, yapıların tescil edilmesine neden olan değerlere sahip olmadığına ilişkin ayrıntılı ve bilimsel nitelikli bilgi ve belgeleri içermesi halinde, koruma bölge kurulu müdürlüklerince gündeme alınabileceğine karar verildi.