TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


   06.07.2024 tarih ve 32594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


       Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız