TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


   18.05.2024 tarih ve 32550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.         Değişiklik metnine  ulaşmak için tıklayınız.