TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


   18.05.2024 tarih ve 32550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.         Değişiklik metnine  ulaşmak için tıklayınız.