TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


   18.05.2024 tarih ve 32550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.         Değişiklik metnine  ulaşmak için tıklayınız.