TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 8423)         30.04.2024 tarih ve 32532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


              Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız