TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2024 yılı Telif Ücretleri Değerlendirme, Tespit ve Ödeme Usul ve Esasları ile Telif Ücretleri Tespit Cetveli


     Bakanlık Makamının 22.03.2024 tarih ve 133702 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. 

       
         Mevzuat metnine ulaşmak için tıklayınız.