TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi


    17.02.2023 tarih ve 3480398 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. 


          Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.