TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/1)


   16.02.2024 tarih ve 32462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


      Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız