TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/1)


    31.01.2024 tarih ve 32446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


          Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız.