TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2024/2)


   31.01.2024 tarih ve 32446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


      Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız