TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İşe Alınmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


  30.01.2024 tarih ve 32445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


       Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız