TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


   20.01.2024 tarih ve 32435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


       Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız