TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2024 Yılı Süreli Kullanım Yönergesi


    15.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 29.12.2023 tarih ve 325 sayılı Bakanlık Makam Onaylı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. 


        Süreli Kullanım Yönergesi 

        Süreli Kullanım Sözleşmesi

        1 nolu cetvel

        2 nolu cetvel

        3 nolu cetvel

        4 nolu cetvel

        5 nolu cetvel