TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2023 yılı Telif Ücretleri Değerlendirme, Tespit ve Ödeme Usul ve Esasları ile Telif Ücretleri Tespit Cetveli


     Bakanlık Makamının 12.12.2023 tarih ve 121012 sayılı OLUR'u ile yürürlüğe girmiştir. 


            Mevzuat metni için tıklayınız.