TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


7491 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


  28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

    6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
    488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
    1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
    4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
    375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan değişiklikler için tıklayınız