TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 2023/13 Sayılı Genelgesi


      13.12.2023 tarih ve 4499140 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir. 


          Genelge metnine ulaşmak için tıklayınız.