TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


    16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


         Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız.