TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 84) (Kamu İdarelerince Yurt Dışına Gönderilenler İçin Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin Düzenlenmesi)


      28.11.2023 tarih ve 32383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

           

                  Genel Tebliğ metnine ulaşmak için tıklayınız