TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


   17.11.2023 tarih ve 32372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


         Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız