TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Döner Sermaye Bütçesinden Genel Bütçeye Ödenek Aktarılmasına Dair Usul ve Esasları


   13.11.2023 tarih ve 286 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

         Mevzuat metnine ulaşmak için tıklayınız.