TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7760)

 
 02.11.2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

              Metne ulaşmak için tıklayınız