TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


   27.10.2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

      Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız