TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde Onaylanacak İmar Planı Değişikliklerinde Değer Artış Payı Alınmasına İlişkin Yönerge


   28.01.2022 tarih ve 1618396 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. 

        Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.