TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


     20.09.2023 tarih ve 32315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


          Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız.