TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


   07.01.2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

       Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız