TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 7487)


   12.08.2023 tarih ve 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

        Mevzuat metnine ulaşmak için tıklayınız.