TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


       18.07.2023 tarih ve 32252 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Değişiklik metni için tıklayınız.