TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


    11.07.2023 tarih ve 32245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  


          İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.