TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönerge


        Bakanlık Makamının 12.07.2023 tarih ve 3877349 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir. 
 
               Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.