TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Başvuru Değerlendirme Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge


  25.05.2023 tarih ve 3798468 sayılı Makam Onayı ile 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

       Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız.