TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


   27.05.2023 tarih ve 32203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

         Metne ulaşmak için tıklayınız