TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Uludağ Alan Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


     26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

             Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.