TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


ULUDAĞ ALAN KOMİSYONUNUN KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Metne ulaşmak için 
tıklayınız