TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


5224 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ETKİNLİK VE PROJELER İLE SİNEMA SANATÇILARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Bakanlık Makamının 28.04.2023 tarihli ve 3721541 sayılı Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.

5224 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ETKİNLİK VE PROJELER İLE SİNEMA SANATÇILARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR