TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Yönetmeliği


  10.05.2023 tarih ve 32186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
       Metne ulaşmak için tıklayınız