TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Uludağ Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Yönetmeliği


  12.05.2023 tarih ve 32186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

        Metne ulaşmak için tıklayınız