TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Uludağ Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


    10.05.2023 tarih ve 32186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

          Metne ulaşmak için tıklayınız.