TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Uludağ Alan Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 
   12.05.2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

           Metne ulaşmak için tıklayınız