TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7268)


   12.05.2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

            Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız.