TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7282)

 
  12.05.2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

         Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız