TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


     06.05.2023 tarih ve 32182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

             Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız