TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 7138)     20.04.2023 tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

               Değişiklik metnine ulaşmak için tıklayınız.