TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik

26.10.2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik metnine ulaşmak için tıklayınız.