TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeline Koruyucu Gıda Verilmesine Dair Yönerge

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Kültür ve Sanat Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı Üçüncü Kısım Altıncı Bölümünün 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönerge metnine ulaşmak için tıklayınız